Mini Bölcsőde megvalósítása Szamossályiban

 
Mini Bölcsőde megvalósítása Szamossályiban


Kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata
A projekt címe: "Mini bölcsőde megvalósítása Szamossályiban"
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032
Támogatás összege:117 149 838 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.06.01.
Tervezett befejezési dátum:2023.06.15.
 
 
 

Jelen pályázatunk keretében a településen működő, 30 gyerek óvodai férőhellyel rendelkező Szamossályi Bóbita Óvoda (4735 Szamossályi, Kossuth L. út 40.) bővítésével kialakítandó mini bölcsődei szolgáltatás nyújtását valósítjuk meg. 
Az óvoda fenntartója Szamossályi-Hermánszeg Községek Alapfokú Köznevelési Intézményfenntartó Társulása (4735 Szamossályi, Kossuth Lajos út 58.). A társulás tagjai: Szamossályi és Hermánszeg Község Önkormányzata.
 A megépülő bölcsőde fenntartója Szamossályi Község Önkormányzata (4735 Szamossályi, Kossuth L. út 58.).
Szamossályi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Szatmári-síkságon fekvő település. Jánkmajtis 3,5 km, Hermánszeg 2 km, Szamosújlak 2,5 km, Gyügye 9 km, Fehérgyarmat 17,5 km távolságra található.

A projekt céljai: 

A projekt általános célja: A projekt a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
A projekt közvetlen célja: A Szamossályiban működő óvoda bővítése egy új mini bölcsődei csoportszobával, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, eszközök, berendezések, udvari játszóeszközök beszerzésével. A projektben tervezett fejlesztés hozzájárul a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához (mini bölcsőde,) való hozzáférés javításához az általa nyújtott szolgáltatás minőségi fejlesztéséhez.

A projekt megvalósításával elvárt eredmények:
 Az intézményes neveléshez való hozzáférés javítására
 a szülők munkába állásának elősegítése
 a pedagógiai nevelés körülményeinek minőségi fejlesztése
 a koragyermekkori felzárkózás segítése
 a HH és HHH gyermekek esélyeinek javítása
 mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének érvényesítése
 szülői kompetenciák növelése
 vonzó attitűd kialakítása a szülőkben a szolgáltatás iránt
 fiatal pályakezdő kisgyermeknevelők helyben tartása.
 fiatal családok helyben tartása a jobb, minőségi bölcsődei ellátás által