Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése


Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata
Projekt címe: „Szamossályi településen külterületi helyi közutak fejlesztése, az utak
karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése.”
Projekt azonosító száma: 1827233657
Támogatás összege: 109 372 996 Ft
Támogatás mértéke: 95 %
Tervezett befejezési dátum: 2019.05.30.

Szamossályi Község Önkormányzata 2018. február 23. napi keltezéssel Támogatói Okiratot kapott a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától, mint Támogatótól, Szamossályi Község Önkormányzatának tulajdonában álló külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. A beruházás teljes összege bruttó 115 305 066 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatási összeg bruttó 109 372 996 Ft.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:
A Szamossályi külterületén húzódó 018, a 036/3, a 040 és a 055 hrsz-ú utak a felújítása valósult meg. Az utóbbi években ezen utak állapota folyamatosan romlott és egyre nehezebb volt ezen útszakaszok igénybevételével a mezőgazdasági területek megközelítése. Az útszakaszok teljes egészében az Önkormányzat kezelésében vannak. Az utak végig haladnak számos kisebb megművelt terület között, míg eléri a végszelvényét. Ezt azt jelenti, hogy ha megfelelő minőségű az út, akkor számos mezőgazdasági terület csak ezen út felhasználásával közelíthető meg.

Az út keresztszelvénye:
Burkolat szélessége: 3,50 méter
Útpadka szélessége: 1,00 méter
Kitérők szélessége: 3,00 méter
Az út kétoldali eséssel készül, ívekben természetesen egyoldali eséssel készült. Az oldalesés mértéke:2,5 %, az útpadka oldalesés:5,0 %
Az útvonal figyelembe vett szakaszán kitérőket alkalmaztunk, melyek az egyforgalmisávos kialakításra való tekintettel szükségesnek adódik. A kitérők 3,0 m szélesek és 20,0 m befogadó hosszúak. Az útvonal teljes hosszában kétoldali esés került tervezésre, minkét oldalra 2,5%-os esést alkalmaztunk. Az út 1,0 m széles földpadka határolja teljes hosszban. Az útszakasz szerkezeti felépítése a mintakeresztszelvényen látható.

Rétegrend:
  • 5 cm M22 zúzott kő, kiékelés szempontjából,
  • 20 cm M56 zúzott kő, pályaszerkezet,
  • 20 cm Tömörített altalaj
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírásmérést kellett elvégezni.


Továbbá a fejlesztés révén beszerzésre került egy FOTON Lovol erőgép, egy szárzúzó, egy gréder, egy tolólap és egy sószóró gép. Valamennyi gép esetében az utak és azok környezetének karbantartása a fejlesztés célja. A tolólap segítségével az utak hóeltakarítását tudjuk majd végezni, a gréder segítségével azegyenetlen, nyomvályús utakat tudjuk kezelni, karbantartani. A szárzúzó segítségével az utak mentén lévő padka, árok és környezetük rendezését végezzük el, a sószóró pedig a téli időszakban az utak eljegesedésének megakadályozásában segít majd. Az erőgép minden évszakban jelentős kihasználtságot fog mutatni, hiszen télen a hó eltakarításban, ősszel a levelek, növényzet eltakarításában, tavasszal és nyáron pedig az árkok és az utak környezetének tisztán tartásában fog majd szerepet játszani, továbbá a nehezen járható utak karbantartásánál.
Tekintve, hogy a település még nem rendelkezett ezen eszközökkel így elmondható, hogy jelentős eredményt értünk el az utak és azok környezetének karbantartásánál, aminek köszönhetően a nem megfelelően tisztított és karbantartott utak által okozott problémák megszűntek a településen.

További információ kérhető:
Biróné dr. Dienes Csilla Polgármester
Tel.: +36-44-566-076