Általános iskola és óvoda épületének energetikai korszerűsítése Szamossályi Községben


ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS       

 

Kedvezményezett neve:          Szamossályi Község Önkormányzata

Projekt címe:                          „Általános iskola és óvoda épületének energetikai korszerűsítése Szamossályi Községben”

Projekt azonosító száma:        TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00012

Támogatás összege:                   169 615 867 Ft

Támogatás mértéke:                100 %

Befejezési dátum:                   2023.12.31.

 

Szamossályi Község Önkormányzata 2019. május 13. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökséggel, mint Támogatóval, Szamossályi Község Önkormányzatának tulajdonában álló épületek energetikai korszerűsítése érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 169 615 867 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatási összeg bruttó 169 615 867 Ft.  

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA:                                                  

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású épületek fűtési és elektromos számlái terhet róttak az Önkormányzatra, így a település vezetősége élve a pályázati lehetőséggel, úgy döntött, hogy épületenergetikai korszerűsítést végez megújuló energiafelhasználással együtt. Az épületek akkori szerkezete, hőszigetelése nem felelt meg a rendeletben előírt követelményeknek, a külső térelhatároló szerkezetek (külső fal, nyílászárók, padlásfödém) nem elégítik ki a jogszabályban előírtakat. Mindezek figyelembevétele mellett és az előzetes auditori felkérést és tervezői műszaki leírást alapul véve került meghatározásra a pályázat tárgya. A beruházás elsődleges célja és eredménye az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése és az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése volt.

 

Iskola épület - Szamossályi, Béke út 1-3. Hrsz.: 36.:  

•Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságközpontú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)

•Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.

•Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából ( 5kW )

 

Óvoda épület - Szamossályi, Kossuth Lajos u. 40. Hrsz.: 205:

•Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságközpontú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)

•Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.

 

 

•Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából ( 3kW )

 

 

-További információ kérhető: Bíróné dr, Dienes Csilla Polgármester  06-44-566-035