Általános iskola és óvoda épületének energetikai korszerűsítése Szamossályi KözségbenENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS

Kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata
A projekt címe: "Általános iskola és óvoda épületének energetika korszerűsítése Szamossályi községben"
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00012
Támogatás összege:169 615 867 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Tervezett befejezési dátum:2020.10.31.

Szamossályi Község Önkormányzata 2019. május 13. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Miniszterelnökséggel, mint Támogatóval, Szamossályi Község Önkormányzatának tulajdonában álló épületek energetikai korszerűsítése érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 169 615 867 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatási összeg bruttó 169 615 867 Ft.  

A PROJEKT BEMUTATÁSA:                                                   
Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású épületek fűtési és elektromos számlái terhet rónak az Önkormányzatra, így a település vezetősége élve a jelen pályázati lehetőséggel, úgy döntött, hogy épületenergetikai korszerűsítést végez megújuló energiafelhasználással együtt. Az épületek jelenlegi szerkezete, hőszigetelése nem felel meg a rendeletben előírt követelményeknek, a külső térelhatároló szerkezetek (külső fal, nyílászárók, padlásfödém) nem elégítik ki a jogszabályban előírtakat. Mindezek figyelembevétele mellett és az előzetes auditori felkérést és tervezői műszaki leírás alapul véve került meghatározása a pályázat tárgya. A beruházás elsődleges célja és eredménye az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés, az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése és az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.

Iskola épület - Szamossályi, Béke út 1-3. Hrsz.: 36.:  
•Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságközpontú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)
•Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.
•Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából

Óvoda épület - Szamossályi, Kossuth Lajos u. 40. Hrsz.: 205:
•Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságközpontú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)
•Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.


•Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából


-További információ kérhető: Bíróné dr, Dienes Csilla Polgármester  06-44-566-035