2023. február 14., kedd

 

Szamossályi Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szamossályi Bóbita és Mini Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4735 Szamossályi, Kossuth utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3 éven aluli gyermekek nevelése-gondozása, harmonikus testi-szellemi fejlődésük segítése az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembe vételével. Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti a testi, pszichés fejlődését, az arra alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Kisgyermeknevelő végzettség (OKJ-s, vagy főiskolai végzettség),

        - magyar állampolgárság - cselekvőképesség - büntetlen előélet - egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, csecsemő és kisgyermeknevelő BA,

        - precizitás, igényesség, kreativitás, - munkájára és önmagára igényes legyen - kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - iskolai végzettséget bizonyító okirat másolata - fényképpel ellátott szakmai önéletrajz - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bélteki Tiborné nyújt, a 06705850603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szamossályi Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (4735 Szamossályi, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZS/83/2023 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Személyesen: Bélteki Tiborné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4735 Szamossályi, Kossuth utca 40. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        - a helyi hirdetőtábla - 2023. február 8.

        - a település honlapja - 2023. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A foglalkoztatás kezdetén három hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szamossalyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.