Szamossályi község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése

 
A kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata 
A projekt címe:Szamossályi község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése
A projekt azonosítószáma: EFOP-2.4.1-16-2018-00121
A szerződött támogatás összege: 200 000 000 FT
A támogatás mértéke: 100 % 
A projekt kezdetének dátuma: 2018.10.01.
A projekt  tervezett befejezésének dátuma2020.07.31.


Szamossályi községben a meglévő kis kiterjedésű szegregátumban élő 106 fő lakhatási feltételeit kívánjuk fejleszteni. 
 A projektbe 40 fő 16-54 éves korú célszemélyt vonunk be.
A 22 hónap időtartamú projektben a Csillag Szolgáltató Ház funkciót a Művelődési Ház fogja betölteni, amelyben áthelyezzük és korszerűsítjük a mellékhelyiségeket, és korszerűsítjük az elektromos rendszerét, napelemet telepítünk. A Csillag Szolgáltató Pont funkciót átmenetileg egy bérelt ingatlanban helyezzük el addig, amíg a szegregátum szélén egy megvásárolni tervezett, lebontásra ítélt ingatlan helyén felépítjük az új szolgáltató pontot. A két funkció hosszú távú fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat vállalja. Mivel a Csillag Szolgáltató Ház a település központi részén helyezkedik el, a szegregátumból is jól megközelíthető, kis távolságra fekszik. A Csillag Szolgáltató Pont üzemeltetését az ESZA pályázatban az önkormányzat a 36 hónapos projektidőszakon túl legalább egy évvel tovább fogja üzemeltetni, és ellátja a kötelező szolgáltatásokat.
A szegregátumban két ingatlant vásárol meg és részben bővít és teljesen felújít az önkormányzat. A szegregátumon kívül további 3 ingatlanban hozunk létre új szociális bérlakást. A 328. hrsz. ingatlanból csak üres telket vásárolunk, amelyre új ház épül. Két további, lebontásra ítélt ingatlan helyén szintén új lakások épülnek. Az öt új szociális bérlakásba 32 fő fog beköltözni. A szegregátumon belül 14 főt, azon kívül 18 főt érint a lakhatási változás. Minden szociális bérlakásba megújuló energiaforrásként fatüzelésű kazán és radiátor kerül beszerelésre, amelyet villamos keringető szivattyú fog kiegészíteni. A fával történő fűtés a leggazdaságosabb megoldás, a szabványoknak megfelelő hőszigetelés után a lakás annyi fával lesz fűthető, amennyit korábban egy helyiség fűtésére használtak fel. Minden lakásra napelemet fogunk elhelyezni, amely éves szinten ingyenessé teszi a villamos energia felhasználását, így a korábban villamos energiára fordított költségeket az újonnan megjelenő, víz- és csatorna költségekre tudják fordítani a beköltözők. Minden szociális bérlakásba kártyás villamos és vízóra kerül felszerelésre.
 A szociális bérlakások mellé lehetőség szerint külön melléképületet építünk, amely tüzelőanyag és szerszámok, kerékpárok tárolására is szolgálhat. Ezzel lehetőségük nyílik a házak melletti kertek művelésére, mert egyrészt a szerszámok tárolására, másrészt a megtermelt termékek tárolására is lehetőségük lesz. Minden új szociális bérlakás körbe lesz kerítve, amely szintén növelni fogja a vagyonbiztonságot. A kerítések mellék kapukat is építünk, amely a településen megszokott, de a szegregátumban nem. Összesen 5 db szociális bérlakás fog létrejönni, ebből 2 db felújított-bővített, 3 db teljesen új lesz. A szociális bérlakásokba villany tűzhelyet, konyhabútort, étkező asztalt-széket, mosógépet, hűtőszekrényt, íróasztalt székkel és fürdőszoba bútort fogunk vásárolni, a kamrákba polc kerül.
A közösségi élet fejlesztéséhez a település integrált részén – a Művelődési Ház mellett, az általános iskola udvarán új játszóteret és szabadtéri kondicionáló parkot hozunk létre. Az új szabadtéri létesítmények egyaránt szolgálni fogják az óvodai és iskolai nevelést, a szabadidő sportot és a szegregáció oldását is. Figyelmet fordítunk az akadálymentességre is. A területrendezést az építkezések befejezése után tervezzük. A projektben kitűzött célok megvalósításához 200 000 000 Ft támogatás felhasználását tervezzük.