Szamossályi község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése
Szamossályi község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése 


A kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata
A projekt címe: Szamossályi község szegregátumaiban élő személyek komplex fejlesztése
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.2-16-2017-00009
A szerződött támogatás összege: 80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt kezdetének dátuma: 2018.03.01.
A projekt  tervezett befejezésének dátuma:  2022.02.28.

Szamossályi község szegregátumában élő 106 fő lakosságból  52 főt kívánunk bevonni és egyéni fejlesztési terv segítségével fejleszteni. Közülük 39 főt vonunk be OKJ-s képzésbe. A Csillag Szolgáltató Pontot átmenetileg egy bérelt ingatlanban fogjuk üzemeltetni. 

A 52 fő elsődleges célcsoport tag fejlesztését 2 fő mentor fogja ellátni. A bevont célcsoport tagok számára egyéni fejlesztési tervet készítünk, amelyet kiterjesztünk a résztvevők családtagjaira is. A projektet kéttagú konzorcium valósítja meg, a bevont civil szervezet a MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület, amely az előző uniós ciklusban a Besenyődön megvalósult projektben is hasonló feladatot látott el. Együttműködő partner a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt projektje, a megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a helyi Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat, a helyi óvoda és a szomszédos községben működő általános iskola. Ezen túlmenően helyi segítőként kapcsolódik be a helyi református egyház, a családorvos.

A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatokat külső szakemberek bevonásával valósítjuk meg, így pszichológus, addiktológus, mentálhigiénés szakember, jogász, terapeuta, mediátor és pedagógus segíti a kötelezően megvalósítandó feladatok ellátását. A MTESZ egyesület ellátja a kőműves és a családellátó és Életviteli alapismeretek képzés
szervezésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot épít a térségi és megyei foglalkoztatókkal. Feltárja a foglalkoztatási lehetőségeket, szervezi az együttműködést a Foglalkoztatási Főosztállyal. Szülői szerep erősítését célzó tréninget és drogprevenciós foglalkozást szervezünk 6-3 alkalommal. Az óvoda-iskola-család közötti koordináció biztosítására és a Csillag Szolgáltató Pont üzemeltetésére 2 fő, a szegregátumban lakó START asszisztenst alkalmazunk heti 20-20 órában. A projektidőszak alatt egy alkalommal egészségügyi szűrőbuszt hozatunk a településre, amely más-más szakellátási szűrést fog elvégezni, legalább 47 fő vett részt. 6 alkalommal egészségügyi programot is megvalósítunk, amelyet külső szolgáltató valósított meg.


A mentorok egészségfejlesztő, egészségügyi felvilágosító tanácsadást biztosítottak a projekt során. Segítik az étkezési szokások, köztük a gyermekek étkezési szokásainak helyes irányba terelését. Családi életre felkészítő programokat, a dohányzásról, alkoholról és drogról való leszokást segítő programokat, adósságkezelési tanácsadást, jogi tanácsadást szerveztünk. A képzési terv szerint 22 fő számára családellátó (480 óra), 12 fő férfi számára kőműves (800 óra) OKJ-s képzést szerveztünk, valamint 5 főnek életviteli alapismeretek képzést. A képzések során a szakmai gyakorlat egy részét a résztvevők ingatlanjaiban, és az önkormányzat ingatlanjaiban bonyolítottuk le, fejlesztve a házak állapotát. A képzést elvégző célcsoport tagok munkavállalását segítettük, utánkövetésüket elláttuk.

A képzésbe bevont résztvevők a képzés időtartamára megélhetési támogatást kaptak . A helyi egyházi szervezet bevonásával közösségformáló eseményeket, rendezvényeket szerveztünk. A célcsoport tagok és családtagjaik buszos kirándulásokon,  több napos  táborozásokon vettek részt. A célcsoport számára minden évben szerveztünk karácsonyi, nőnapi és gyermeknapi ünnepséget. Egy alkalommal lekvárfőző napot és közös disznótorokat is tartottunk. 

A települési integráció fejlesztéséhez több nagyrendezvény megszervezését vállaltuk, ahol sportnap, családi napok  kerültek megvalósításra. E rendezvényeken a célcsoport tagokon kívül a település más lakosai is részt vehettek, amellyel segítettük a telepen élő emberek integrációját.