„Jó kis hely” infrastrukturális hátterének biztosítása Szamossályiban

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata
Projekt címe:"Jó kis hely" infrastrukturális hátterének biztosítása Szamossályiban
Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00049
Támogatás összege: 19 993 667 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2019.12.31.


 
A fejlesztés során, 4735 Szamossályi, Rákóczi utca 9. hrsz.: 37 szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása,átalakítása valósul meg. Két, foglalkozásokra alkalmas helyiség kerül kialakításra (amelyikből egyik minimum 20 m2 alapterületű),valamint személyes beszélgetésre is alkalmas iroda, fürdő- és mosdóhelyiség, teakonyha, játszóudvar, továbbá virágos- és/vagy
konyhakert létesül. Nem célunk új közösségi tér létesítése, a meglévő épületet hasznosítjuk, funkcióját bővítjük, a következő új feladatokra alkalmassá tesszük.
 1. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. 
2. Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába. 
3. 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjainak megvalósítása. 
4. Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjainak megvalósítása: 
- Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak 
- Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás
 - Életvezetést segítő, valamint preventív célú (pl. drogmegelőzés segítő) programok
 - Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval. 
- IT (infokmmunikációs technológia) kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek.

Ezeken a programokon túl: A helyi közösségi élet erősítése: közösségi és kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése. A Közösségi Ház igyekszik bekapcsolódni a településen szervezett közösségi és kulturális rendezvényekbe, illetve az ünnepi alkalmakon való részvételbe. 
A 3 év alatti intézménybe nem járó rgyk-s gyerekek étkeztetése, amely nem csak programhoz kapcsoltan is megszervezhető. 
Vállaljuk a 3 év alatti intézménybe nem járó rgyk-s gyerekek napi egyszeri leginkább tízóraihoz kapcsolódó ékeztetését. Ha szükséges a napi egyszeri hideg élelmet akkor is biztosítjuk, ha a gyermek nem tud megjelenni a Közösségi Házban, ekkor a szülő vagy hozzátartozó elviheti azt.