Jó kis hely Szamossályiban

A kedvezményezett neve: Szamossályi Község Önkormányzata 
A projekt címe:Jó kis hely Szamossályiban
A projekt azonosítószáma: EFOP 1.4.3-16-2017-00140
A szerződött támogatás összege: 43 987 380 FT
A támogatás mértéke: 100 % 
A projekt kezdetének dátuma: 2018.02.15.
A projekt  tervezett befejezésének dátuma: 2022.10.15.


A projekt tartalma:

A „Jó kis hely”-közösségi tér kiemelt célja, hogy a szolgáltatáshiányos településeken a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra kerüljenek a hiányzó szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való hozzáférést.
Mivel a kis lélekszámú Szamossályi községben korlátozottak a szolgáltatások elérései, illetve azok nem a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben vannak jelen ezért nagyon fontos szereppel fog bírni a kialakítandó „Jó kis hely”- Közösségi Ház.
A közösségi tér a településen betöltött folyamatos jelenlét során, a bizalmi kapcsolatból kiindulva, lépésről-lépésre egyre több szolgáltatást tud majd bekapcsolni szervesen a település életébe, s egyre szélesebb körben kerülhetnek bevonásra a környezetében lévő intézmények, s szolgáltatók.
A Védőnővel együttműködve, a Védőnő szakvéleményét figyelembe véve a „Jó kis hely”-Közösségi Ház szolgáltatásait igénybe vevő családok, szülők és gyermekek koncentrált, célzott segítséget kaphatnak a már kialakult problémák kezelésében, vagy a prevenció körében éppen a probléma megelőzésében.
A „Jó kis hely”-Közösségi Háznak részt kell vennie a helyi közösség életében, abba aktívan be kell kapcsolódnia. A Közösségi Ház szolgáltatásaival és programjaival a lakóhelyi kisebb és nagyobb közösségekre egyaránt hatással van, hiszen hatást gyakorol a családokra és egyénekre megerősödő hátrányos helyzetük visszaszorításában.A Jó kis hely nyitvatartása: 

Hétfő-Péntek   10:00- 18:00  
Minden hónapban egy szombaton 8:00-16:00 

A hely szolgáltatásai: 

- Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás

- Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak

- Életvezetést segítő, valamint preventív célú (pl. drogmegelőzés segítő) programok

-Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.

- IT (infokmmunikációs technológia) kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek

-Játékfoglalkozások 3 év alatti gyermekek és szüleik számára

-Baba-mama klub
 

-Kreatív csoport

- Filmklub

-Egészségnap/kirándulás/sportprogram

-Nyári gyermekfelügyelet biztosítása


-Látogatás foglalkoztató cégnél, vállalkozásnálKépek eddigi rendezvényekről, mindennapjainkról: