Holt-Szamos Horgászegyesület


  


  
  
Székhelye: 4735 Szamossályi, Kossuth út 58.

Az alapítás éve: 1992.

Elnök: Tepfenhart Béla


Jegyárak: Feltöltés alatt

Az Egyesület célja


2.1.  Az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének a biztosítása,

a)      A horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszerűsítése és fejlesztése,

b)      Az Egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése,

c)      A tagság igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges okmányokkal,

d)      A horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek közreadása

e)      A természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékenyen fellépés a károkozókkal szemben,

f)       A fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a vízparti környezet védelmére való nevelésük, a gyermek és ifjúság horgászok oktatása, ismereteik fejlesztése által a horgász és a versenysport utánpótlás megteremtése,

g)      Anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását,

h)      Elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, egyéb rendelkezéseket, a horgászrend szabályait megismerjék, betartsák és betartassák,

i)        A saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét.
Képek az egyesület életéről, horgászokról: