2017. október 11., szerda

Elverumról bővebbenElverumot egy fenntartható és nemzetközi településként mutatta be. 21.086 lakossal és 1200 km2 területtel bír a város. Jellemző az erdészet és a mezőgazdaság a térségben és híres az oktatásáról is.   Nagy területen fekvő, kis lakosságszámú élhető város Elverum. A kezdetektől 1940-ig fából építkeztek Elverumban, azonban a II. világháborúban a németek lerombolták és majdhogynem a földdel tették egyenlővé a várost. A norvég király a német nácik elől menekülve Elverumban hozta meg a jövőre nézve fontos következményekkel járó döntését, miszerint Norvégia nem hajt fejet a Hitler birodalma előtt. A hely azóta is fontos emiatt a fontos történelmi pillanat miatt, hiszen sok norvég emlékezik meg évente a híres eseményről, a szervezett futó illetve kerékpáros rendezvényeken keresztül. A másik súlyos következménye e történelmi jelentőségű döntésnek az volt, hogy 1940-ben teljesen lebombázták a németek a várost.  A vezetés ezért azt a rendeletet hozta, hogy csak kőből és téglából lehet építkezni Elverumban.
Ezt a döntést csak 2008-ban vizsgálta felül először a városvezetés és kiadtak egy kézikönyvet, amelyben a fából való építkezést ösztönzik. A középületeket is fából kell eztán építeni, hiszen Elverum az erdő közepén fekszik, így jó minőségű alapanyagok érhetők el.
Elverum jövőképét a következőképpen foglamazták meg 2009-ben, a Fenntartható Energia Akciótervében: „Elverum városának a megújuló energia, klíma-barát energia megoldásokkal, klíma-barát anyagok felhasználásával hozzá kell járulnia a szén-dioxid nagyobb megkötéséhez az erdőkben, így növelve a pozitív hozzájárulását a globális CO2 egyensúlyhoz”.
A Sør-Østerdal régiós együttműködésben 6 település vesz részt, ők alkotják a mikro-régiót:
-Elverum a legnagyobb és a közigazgatási központ
- Engerdal (1274 lakos)
- Trysil (6550 lakos)
- Stor-Elvdal (2539 lakos)
- Åmot (4518 lakos)
- Våler (3743 lakos).A mikrorégiós együttműködés 40 ezer lakost ölel fel 11.000 km2-en és közös projekteket hajtanak végre. A folyamatban levő projektek közül kiemelésre kerültek:
•“Energia és éghajtlat Sør-Østerdal-ban”
- Fenntartható város (falu) fejlesztés – “Ydalir”
- Fenntartható építési anyagok és módszerek
- Megújuló energiák. (napenergia, bioenergia, alacsony hőmérsékletű geotermális energia) – Zöld ipar fejlesztése


•Új technológiák a közegészségügyben

 Ydalir Ökofalu
 
Alf Kristian Enger a fenntartható városfejlesztés jó példájaként említette az Ydalir városrész fejlesztését. A 3000 embernek épülő ökofalu 10-15 év múlva készül el. Megújuló anyagok széleskörű felhasználásával épül, zöld energiát fognak használni a működéshez, és elektromos járműveket fognak használni. Az új városrészben biztonsággal közlekedhetnek majd gyermekek és kerékpárosok és a hulladékgazdálkodásban is új megoldásokat alkalmaznak majd.
A város központi részén terül el egy nagy terület, ahol homokbánya működött korábban. Ennek a zöldmezős beruházása lesz az ökofalu, ami egy nagy fenntartható fejlesztési projekt kísérleti része.
A város lakosságszáma némileg növekedik, ezért új otthonokra, iskolára és óvodára lesz szükség. A város vezetése szeretné, ha a gyermekek egészséges környezetben, modern városban, faluban nőnének fel úgy, hogy a természet is közel van és környezettudatos, modern életvitelre buzdítja őket a környezet is.
A beruházás az első lépéseknél tart, most építik az utakat. A közlekedést elektromos járművekkel tervezik, számos zöld energia forrást használnak fel és hangsúlyosan fát használnak többnyire az építkezésekhez. Összesen 1000 lakás építését tervezik, 3000 fő részére.  A projekt kísérleti része a «The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Neighbor-hoods» című nagy kutatási projektnek, amit a Sintef/Byggforsk/NTNU vezet. Az ENOVA nevű cégtől is kapnak támogatást az innovatív energia megoldások bevezetésére az épületekbe és a területre. 3-4 milliárd NOK a beruházás teljes költsége. Mindazonáltal, az önkormányzat a támogatásoknak köszönhetően, nem kell, hogy az átmeneti finanszírozáson kívül egyéb finanszírozást nyújtson. A terület egy része eredetileg is az önkormányzat tulajdona volt. A többi részt felvásárolták a magántulajdonosoktól, infrastruktúrát építenek, szabályozásokat gyártanak a leendő tulajdonosok számára és a telkeket piaci áron kínálják ingatlan beruházással foglalkozó cégeknek, illetve bárkinek, aki az előírásokat betartva építeni szeretne a területen.


Az elverumi idősellátás bemutatása
Gry Fleischman és Gine Skurdal asszonyok Elverumban az idősellátási részlegek vezetői. Előadásukból kiderült, hogy hat szinten folyik az idősek gondozása és ellátása a településen: a megelőzéstől az otthonápoláson át a rehabilitációig és az intézményi elhelyezésig.
Az alapszintű ellátásban foglalkoznak a szerfüggőkkel, a fiataloknak megelőző szolgáltatásokkal, tancsáadással, magas egészségügyi kockázattal bíró lakosoknak csoportos tanácsadás, családi csoport (pszichológus és ápoló) valamint otthoni tanácsadó csoport.

Valamennyi tevékenységükbe bevonják a lakosság különböző rétegeit, önkéntességen keresztül.
Az otthonápolás keretében a következő tevékenységeket látják el:
         ápolás/egészségügyi segítség
         mentális egészség
         gyakorlati segítség (takarítás, bevásárlás)
         mindennapi tevékenységekben személyes segítségnyújtás
         pénzügyi kompenzáció nyújtása azon családtagoknak, akikre nagy teher hárul a hozzátartozó ápolása miatt
         ellátások a szerfüggőséggel küzdőknek

A szervezeti szerkezetükről szólva elmondták, hogy egy szektorvezető felel az idősellátásért, aki vezeti és koordinálja a többi szervezeti egységet. Az ügyfélszolgálati iroda fontos helyszín, hiszen itt találkoznak először a rászorulókkal: ha túl engedékenyek és „kedvesek”, könnyen megadják a különböző szolgáltatásokat, akkor túlterhelhetik esetleg a munkatársaikat. Ha túl szigorúan bírálják el a kérelmeket, akkor pedig sok panasz érkezik majd a lakosságtól.
Egy részleg foglalkozik az otthonápolással/házi segítségnyújtással, amelyen belül egy csoport a személyes segítségnyújtásra, a másik csoport a gyakorlati segítségnyújtásra fókuszál. A szervezeti ábrán e szint alatt helyezkedik el hat regionális szervezeti egység, akik a területen élő idősekkel dolgoznak.
Elverumban a nővérek és ápolók szolgálati autóval közelednek, mivel nagy kiterjedésű a város és sokat kellene utazni gépjármű híján. Télen az útviszonyok gyakran megnehezítik a munkájukat.

Mobiltelefonokkal tartják a kapcsolatot az otthonápolásban, házi segítségnyújtásban ellátottakkal, hiszen ha éppen nem tartózkodnak az idős ellátottnál, akkor is kapnak információkat pl. a gyógyszerekre vonatkozólag.


Gyakran nem könnyű az ápoló dolga az otthoni szolgáltatásoknál, hiszen gyakran a tárgyak, bútorok átrendezését kell kérni bizonyos ellátásokhoz, amit gyakran nem jól viselnek az idős ellátottak.
Az ápolók közül vannak speciális szaktudással rendelkezők, akiket a többiek felhívhatnak bonyolult esetekben. Így van egy demenciára és egy rákos betegekre specializálódott nővér, akinek a legfőbb feladata, hogy segítsen azokon, akik otthon szeretnének meghalni.

Elverum a delegáció ottjártakor adta át az új, Jotuntoppen nevű épületet, az alábbi tervek szerint:

Az alsó szinten a demens részleg kapott helyet, felszerelt apartmanokkal.
Az első emeleten kaptak helyet a bentlakásos idősek.
A kert speciálisan a demens betegeknek került kialakításra, a kör alakú járda azt segíti, hogy biztonságban érezzék magukat és mindig visszataláljanak. A különböző épületrészeket különböző színekkel festették ki, rendezték be, így segítve az idősek boldogulását a mindennapokban.
Az idősek bentlakásos otthonában négy különböző típusú tartózkodást lehetővé tevő és felszereltségű szobákat találunk:
        hoszzú távú osztály
        rövid távú osztály (1-4 hét)
        rehabilitáció
        akut felvételi ágyak (IKAD) – a kórházból már kikerülő, de otthon még nem boldoguló betegeknek

 A Jotunhaugen nevű idősotthon két hosszútávú osztállyal, egy demens részleggel és egy rehabilitációs részleggel rendelkezik.


A Moen nevű otthon pedig a legnagyobb, 105 férőhellyel és négy részleggel: rövid távú, hosszú távú, IKAD és palliatív részleg. Itt működik idősek nappali klubja is, akik otthon laknak, de bejárnak a foglalkozások és/vagy a társaság miatt.


Számos önkéntes szervezettel dolgoznak együtt: Frivilligsentralen (önkéntescentrum), Møteplassen, Røde Kors (Vörös Kereszt), Lions, Kiwanis, Venneforeninger.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése