2013. július 31., szerda

Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzősége pályázatot hirdet Jegyző Munkakör betöltéséreSzamossályi Község Polgármestere

A „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzősége

Jegyző

Munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4735 Szamossályi, Kossuth út 58

Ellátandó feladatok:

Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzőségének vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzőségének vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20111. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81. § -ában meghatározott és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladat és hatáskörök ellátása.

Az irányítás alá tartozó személyek száma:  3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásairól szóló” 1992. évi XXIII. Törvény, valamint a(z) a Jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992.évi XXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.


Pályázati feltételek:
§      Magyar állampolgárság
§      Cselekvőképesség
§      Büntetlen előélet
§      Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
§      Felhasználói szintű MS Office(irodai alkalmazások)
§      Közigazgatási szakvizsga
§      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§      A pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, a munkakör betöltéséhez kapcsolódó szakmai program,iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
§      Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.augusztus 15A pályázatok benyújtásának módja:
§      Postai úton, a pályázatnak a Szamossályi Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4735,Szamossályi, Kossuth út 58).


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók közül a kinevezésről a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2013. augusztus 30
0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése