2013. július 31., szerda

Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzősége pályázatot hirdet Jegyző Munkakör betöltéséreSzamossályi Község Polgármestere

A „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. Törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzősége

Jegyző

Munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4735 Szamossályi, Kossuth út 58

Ellátandó feladatok:

Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzőségének vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szamossályi-Hermánszeg Községek Körjegyzőségének vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20111. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81. § -ában meghatározott és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladat és hatáskörök ellátása.

Az irányítás alá tartozó személyek száma:  3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásairól szóló” 1992. évi XXIII. Törvény, valamint a(z) a Jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992.évi XXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.


Pályázati feltételek:
§      Magyar állampolgárság
§      Cselekvőképesség
§      Büntetlen előélet
§      Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
§      Felhasználói szintű MS Office(irodai alkalmazások)
§      Közigazgatási szakvizsga
§      Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§      A pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, a munkakör betöltéséhez kapcsolódó szakmai program,iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
§      Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.augusztus 15A pályázatok benyújtásának módja:
§      Postai úton, a pályázatnak a Szamossályi Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4735,Szamossályi, Kossuth út 58).


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók közül a kinevezésről a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2013. augusztus 30
2013. július 25., csütörtök

II. SZATMÁRI LAKODALMAS 2013

2013.augusztus 1. (csütörtök)
Kísérõrendezvény: Vízi túra a Szamoson Szamoss
ályitól egészen Gergelyiugornyáig

2013.augusztus 2. (péntek)
Helyszínek:
Szamosújlak: Szatmár lakodalom elõkészületeinek bemutatása, csigakészítés, csiga tészta készítés
megtanítása a látogatókkal is. Hagyományos "tyúkpucolás" a lakodalmi vacsorához.
Este leánybúcsú vidám programokkal kísérve.

Hermánszeg: Disznótor, disznófogó pálinkával.
Reggelire hagymásvér a vendégeknek és egyéb malacságok. Este legénybúcsú

2013.augusztus 3. (szombat)
Program:
13.30 A násznép és a vendégek gyülekezése az iskola udvarán(võfély által bekonferált program)
13.45 Szekerekkel hintókkal indulás a võlegény falujába
14.15 Szekerekkel, hintóval indulás a menyasyszony falujába, Szamosújlakra
14.45 Leánykikérõ, a menyasszony kiváltása a rusnya menyasszonnyal
15.00 Indulás az esküvõ helyszínére
15.40 Az ifjú pár esküvõje
16.00 A rendezvény megnyitója
16.30 Óvodások lakodalmas mûsora, a Szamoskéri Nõegylet "Édasanyám, házasodni akarok" színpadi elõadása, a nyíregyházi Lókötõ Táncegyüttes, A Szatmár Néptáncegyüttes, a Szamos Néptánccsoport, a Nagyari Asszonykórus elõadása
18.30-tól LAKODALMI LAKOMA: menü a néphagyományok szerint. A násznép, a meghívott vendégek és lakomázni kívánók részére. A lakomaközben népszokások felelevenítése a lakmározók
bevonásával
21.30 Menyasszonyköszöntõ koncert: Bódi Guszti és a Nagyecsedi fekete szemek
22.30 TÁNC!


Vagyonkataszter szerinti kimutatás Szamossályi Községben 2006. – 2010.

Jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2006 - 2010

Gondozási Központ - Képek az intézmény átadó ünnepségről -

Projekt megnevezése: A Gondozási Központ felújítása, korszerűsítése és komplex akadálymentesítése Szamossályiban a szociális alapszolgáltatások színvonalának javítása és infrastruktúrájának fejlesztése érdekében.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Észak-alföldi Operatív program -2008-4.1.3. alprogramja alapján Szamossályi Önkormányzata a fenntartásában működő Gondozási Központ felújításához 29 687 610,- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázat összköltsége 31 250 116,- Ft. A beruházás 2009.október 5-én  indult, a műszaki átadás 2010.április 26-án megtörtént. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt.


 

Dolgozók

Guthiné Birta Szilvia

Tóthné Gönczi Enikő

Nagy István

Ács Gergő


Képviselők

Nagy József

Szabó József

Papp Andrásné

Ördögh Józsefné

Alpolgármester

Papp Andrásné

Polgármester

Bíróné dr. Dienes Csilla

 

Szamosparti vendégház

Szamosparti vendégház:Saját stéggel, horgászhellyel rendelkező felújított parasztház. 8-12  pihenni vágyó vendég  befogadására alkalmas. A kertben bográcsozáshoz  és szalonnasütéshez kialakított helyek találhatók. Tulajdonos: Simon József  tel.. 06-20/ 4379020

 


Szabó Vendégház és Horgásztó

Szabó Vendégház és Horgásztó : 3 szoba, 3 fürdőszoba, 2 konyha. 8-15  pihenni vágyó vendég  befogadására alkalmas. A kertben bográcsozáshoz  és szalonnasütéshez kialakított helyek találhatók.  tulajdonos : Szabó József tel.: 06-30 / 278 8806

 Vízeink